【ECNU】健步走打卡之五法

本文于2017年4月4日发表于微信公众号,查看原文

其一曰截。截以过万之记为图,翌日示之。然其不可动也。

其二曰记。直开昔之记。然则置截之法何用耶?
其三曰破。假于安卓之框架,或苹果之越狱,破解以增步也。
其四曰假。假他人过万之机,登以己号,则亦过万矣。
其五曰甩。甩之以单摆,霎时过万也。